ติดต่อ/จองห้อง

ติดต่อ/จองห้อง

Green House

ที่อยู่ :

158/24 หมู่ 4 ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
  เมืองเชียงใหม่  เชียงใหม่  50000
Tel : 0810317539
Fax : -
เบอร์มือถือ : 0865114357